نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهاي سرمایشی و گرمایشی

آدرس نمایشگاه : تهران، بزرگراه چمران
زمان برگزاری نمایشگاه میلادی : 2020-10-21 00:00:00 لغایت 2020-10-24 23:59:59
زمان برگزاری نمایشگاه شمسی : 1399-07-30 00:00:00 لغایت 1399-08-03 23:59:59

کسب و کارهایی که در نمایشگاه شرکت کرده اند